ADVISERING

Warnier Advies adviseert bedrijven en particulieren in hun betrekking tot de overheid.

 

Het kan onder meer gaan over:

  • Omgevingsrecht:

- Omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik;

- Overige vergunningen Omgevingswet;

- Omgevingsplannen;

- Verzoeken om planschade;

 

  • Toezicht en handhaving:

- Last onder bestuursdwang

- Last onder dwangsom

- Bestuurlijke boete

 

  • Nadeelcompensatie en schadevergoeding;

 

  • Subsidies

 

U kunt daarbij denken aan:

  • Begeleiden van aanvraagprocedures;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures:

- Het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;

- Vertegenwoordiging bij bestuursorganen en de bestuursrechter