Warnier Juridisch Advies

Is gespecialiseerd in vinden van oplossingen voor geschillen met de overheid, zoals gemeente, provincie en waterschap. Een ervaren jurist die bedrijven, particulieren en overheid adviseert op vrijwel het gehele gebied van het bestuursrecht.

 

Persoonlijk, betrokken en deskundig

Warnier Advies behartigt de belangen van de klant door een persoonlijke benadering en de inzet van specialistische, juridische kennis. Een adviseur, die goed op de hoogte is van juridische procedures en vraagstukken, en effectief op ontwikkelingen kan inspelen. Uitgangspunt is dat u behoefte heeft aan een doeltreffende en praktische oplossing. Naast een persoonlijke benadering en betrokkenheid, draagt deskundigheid en jarenlange ervaring hieraan bij.

Actueel Omgevingswet

Na jaren van uitstel is per 1 januari 2024 de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet omvat wet- en regelgeving voor de gehele leefomgeving, alle ruimtelijke regels achter één proces. Wij staan klaar om u in dat proces te begeleiden.